A feledést az emlékezésnek kell megszüntetnie

Miért tévelyeg az ember a világon? Miért ennyire behatárolt ez az anyagi világ? Az Igazság Evangéliuma szerint az anyagi világ a feledésből, az isteni határtalanság iránti tudatlanságból keletkezett. Mit jelent a feledés szó? A görög mitológia ezzel kapcsolatban a Léthé folyóról beszél, amely Hádész birodalmán, az alvilágon folyik keresztül. A holtak lelkei ide érkezvén isznak…

Hogyan tovább?

AKI A CÍMADÓ KÉRDÉST MÉG SOHASEM TETTE FEL ÖNMAGÁNAK, AZ AZ ÉLETET VALÓJÁBAN NEM VESZI KOMOLYAN. EZT A KÉRDÉST AZONBAN, AMELY ÉPPEN KORUNKBAN MERÜL FEL EGYRE GYAKRABBAN, NEMCSAK A KÉRDEZŐ ÉLETE INDOKOLJA, HANEM MINDENEKELŐTT AZ EGÉSZ FÖLD ÉS AZ EMBERISÉG HELYZETE IS. A modern ember számtalan bonyolult problémával küzd: Helyt tudok-e állni a munkámban? Fel…

A teremtő tánc

Az isteni teremtés alapelve a férfi és női kozmikus áramlatok „táncában” jut kifejezésre, amelyek mint örök princípiumok egymás felé mozognak, vonzzák egymást, szeretetteljesen teret adnak egymásnak, hogy végül egyesüljenek, s önátadás és önfeláldozás révén valami újat hozzanak létre. A biológiai teremtőfolyamatok ennek a táncnak a ritmusát követik, azonban a természeti törvények keretein belül. Ezeken a…

A Szfinx, a Piramis és a Halottaskönyv

A szfinxen kívül Egyiptomban van egy másik rejtélyes jelentésű építmény, a nagy piramis. Gnosztikus szempontból ennek az építménynek a valódi jelentőségét csak úgy értjük meg, ha elgondolko­zunk a szfinx titkán. A vele kapcsolatos számtalan tudományos számítás és ezoterikus ma­gyarázat ellenére a nagy piramis örök üzenetét a termé­szetlélek nem képes megérteni. A nagy piramis megszabadító igazságának…

Labirintus

Kísérjünk most el egy vándort útja egy szakaszán, ki belépett önnön lénye labirintusába. Az útvesztőkben való bolyongás tapasztalataival a hátizsákjában a vándor új cél irányába indul. Keresése során a hiábavalóság érzése mélyen belé égett és tanácstalanná is tette. A tanácstalanságának ebben a mozdulatlanságában elérhetővé vált az Isteni érintés számára és erre az érintésre reagálva pillantása…

Gondolaton túl

Ahogy csendesen ülök és figyelek …   Ahogy ülök és figyelek, látom, hogy a gondolatok keresztüláramlanak rajtam. Nem kezdeményezem a gondolkodást és mégis folyamatosan történik, mintha önmagamon kívül volna. Nem én vagyok a gondolkodó, de a gondolkodás mindenképp megtörténik. És ahogy a gondolatok apadnak és áradnak, elkapok egy gondolatot, amely fontosabbnak tűnik, mint a többi.…

Ez lenne a kozmikus tudat?

Egy tanuló gondolatai Az emberiség szakadatlanul olyan tapasztalatok megszerzésére törekszik, amelyek túlmutatnak a hétköznapi életen. Néhányan szereztek is ilyen tapasztalatokat. Ezáltal fogalmak tarka sokasága keletkezett: kozmikus tudat, eksztázis, beavatás, megvilágosodás, Isten-élmény, az örökkévalóság megtapasztalása, szellemi felébredés. Ezek vajon rokon értelmű szavak, vagy lényeges különbségek vannak közöttük, amelyek az első pillantásra fel sem tűnnek? Amikor egy…

Aquarius

,, Aquarius nem mutat semmilyen utat a világtól való menekülés magasabb szféráiba, ahová az ingatag ember oly szívesen elmenne, mert nincs bátorsága, hogy az életben elfogadja a következmények valóságát. Aquarius az embert az elsőtől az utolsó betűig az anyagi világban betöltendő feladatára utasítja. A feladatra, mely oly bonyolult, annyi feszültséget rejt magában, annyi szeretetet, annyi…

A Bölcs csendes

  ,,Az Öröm és a félelem együtt sétálgatott. A Félelem így szólt az Örömhöz:,, Kérlek, mondd el, mi a legnagyobb öröm egy ember számára!” Az Öröm így válaszolt:,,A legnagyobb öröm az, amikor egy ember elveszíti saját magát, így énjének határai eltűnnek és ő feloldódik a Megnevezhetetlenben.” A Félelem megértően bólogatott. Kis idő múlva az Öröm…

Mindent megkapni – mindent odaadni – és ezáltal mindent megújítani,

  AZ ÉN AZ ÚJ LÉLEKHEZ BESZÉL: Ó lélek, Te rejtélyes útitárs, ki a sóvárgás völgyében a sötétség sziklái közt születik; szívem, mint a fény felé szárnyaló madár minduntalan fellélegzik szavaid hallatán. Csak hallgattalak és hallgattalak. Gyermekkoromtól fogva nem szűntem meg Téged hallgatni. Így hallottam meg a hegyek sóhajait, a füvek és virágok halk könyörgéseit,…