Ez lenne a kozmikus tudat?

Egy tanuló gondolatai Az emberiség szakadatlanul olyan tapasztalatok megszerzésére törekszik, amelyek túlmutatnak a hétköznapi életen. Néhányan szereztek is ilyen tapasztalatokat. Ezáltal fogalmak tarka sokasága keletkezett: kozmikus tudat, eksztázis, beavatás, megvilágosodás, Isten-élmény, az örökkévalóság megtapasztalása, szellemi felébredés. Ezek vajon rokon értelmű szavak, vagy lényeges különbségek vannak közöttük, amelyek az első pillantásra fel sem tűnnek? Amikor egy…

Aquarius

,, Aquarius nem mutat semmilyen utat a világtól való menekülés magasabb szféráiba, ahová az ingatag ember oly szívesen elmenne, mert nincs bátorsága, hogy az életben elfogadja a következmények valóságát. Aquarius az embert az elsőtől az utolsó betűig az anyagi világban betöltendő feladatára utasítja. A feladatra, mely oly bonyolult, annyi feszültséget rejt magában, annyi szeretetet, annyi…

A Bölcs csendes

  ,,Az Öröm és a félelem együtt sétálgatott. A Félelem így szólt az Örömhöz:,, Kérlek, mondd el, mi a legnagyobb öröm egy ember számára!” Az Öröm így válaszolt:,,A legnagyobb öröm az, amikor egy ember elveszíti saját magát, így énjének határai eltűnnek és ő feloldódik a Megnevezhetetlenben.” A Félelem megértően bólogatott. Kis idő múlva az Öröm…

Mindent megkapni – mindent odaadni – és ezáltal mindent megújítani,

  AZ ÉN AZ ÚJ LÉLEKHEZ BESZÉL: Ó lélek, Te rejtélyes útitárs, ki a sóvárgás völgyében a sötétség sziklái közt születik; szívem, mint a fény felé szárnyaló madár minduntalan fellélegzik szavaid hallatán. Csak hallgattalak és hallgattalak. Gyermekkoromtól fogva nem szűntem meg Téged hallgatni. Így hallottam meg a hegyek sóhajait, a füvek és virágok halk könyörgéseit,…

A Fehér Templom

Ősi bölcsességkönyvekben, szent iratokban kétség kívül sokat olvashatunk templomokról, templomvárosokról. A tanuló tudata azonban világosan felismeri, hogy „az elbeszélések és utalások az emberi templomra vonatkoznak, melyet meg kell építeni.” Erről a templomépítő munkáról szól a következő, Az Esszénusok ismeretlen könyveiből választott idézet is: „Jézus mondá: – Ahogy a fiú örökli atyja földjét, mi ugyanúgy örököltünk…

A Szent Demokrácia

Sokan, nagyon sokan szeretnénk mindennapjainkban is igazi egyetértésben, harmóniában élni környezetünkkel. Szeretnénk, ha egész életterünket a „szent demokrácia” szelleme hatná át. Ám folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy mindez megvalósíthatatlannak tűnő ábránd. Miért van ez? Mi akadályoz bennünket? A válaszok megfogalmazásához segítségül hívjuk nagymesterünk A Világ Világossága című művének V. fejezetét, mely a Hegyi beszédet idézi válaszként:…

A Villámcsapás, a Tökéletes Elme

Az erőtől küldettem előre, És azokhoz jöttem, akik elmélkednek rajtam, Megtaláltam azokat, akik kerestek. Nézz rám, te, aki elmélkedsz rajtam, És te hallgató, hallgass engem. Te, aki vársz rám, engedj magadhoz. És ne engedj el a szemed elől. Ne tedd hangodat, se a hallásodat gyűlölködővé irántam, Ne legyél tudatlan felőlem sehol és semmikor. Légy éber!…

Kereszteződés@pont

    Túl sokáig ragaszkodunk ahhoz, hogy felnézzünk vezető személyiségekre, és ezalatt feltartjuk a fejlődést. Mi annyira különleges egy ilyen tekintélyben? Ezenkívül a vezetésnek az effajta felfogása, miszerint minden felelősség és kezdeményezés másoknál van, teljesen idejétmúlt. Egy igazi válság azonban kiránt bennünket a szokásainkból és lehetőséget ad valami valóban másra.   Nos, egy válság és…

Megbízás a Grál keresésére.

A Grál örök! Ez a rövid mondat számtalan kérdést vet fel. Mi az a Grál? Hol található? Keresheti-e minden ember? Létezik-e egyáltalán? Mit jelent az örök? Tudatunk, mely a kikeletnek, virulásnak és elmúlásnak van alávetve megértheti-e az örök igazi jelentését? Nem úgy van-e hogy csak a hasonló a hasonlót értheti meg? Mert mit is jelent…

Milyen nehéz is leírni azt az egy szót, amelyet valóban le kell írni!

Az a csend, ahová szeretnélek levinni benneteket, az a végtelen kiterjedés, ahol a nem-lét létté válik, és a létezés nem-létté. Az a félelmetes üresség ez, ahol minden hang létrejön és elenyészik, ahol minden forma keletkezik és összetörik; ahol minden személyiség létrejön, majd lebomlik; ahol semmi sincs, csak AZ. Ha csak csendes szemlélődésben át nem mentek…