Hermész Triszmegisztosz bölcsessége

4500 Ft

Hermész Triszmegisztos bölcsessége

Corpus Hermeticum, Liber Hermetis, Asclepius

Bibliotheca Hermetica sorozat

Hermész Triszmegisztosz

Az emberiség történelme folyamán írásművek millióiban kísérelték meg, hogy az igazságot valamiképpen formába öntsék. Ez azonban lehetetlen! 

A kimondhatatlant nem lehet kimondani. Az Egyetemes Világosságnak legfeljebb egy-egy sugarát lehet felfogni és szemügyre venni. 

Ez a mű is ilyen fénysugár: a Krisztus előtti rejtélyiskolákhoz tartozó Hermész Triszmegisztosz (a “háromszor hatalmas Hermész”) lélek-műve. Ebben arra szólítják fel az olvasót, hogy …egyesítse a lényében rejlő örök elveket, hogy saját tulajdonává váljanak. Ennek révén lehet elnyerni a belső látást. E cselekedet – mint a bevezetőben is elhangzik – megóvja a lelket attól, hogy még mélyebbre süllyedjen az ellentétek eme világában, amely idegen az ő eredetétől. 

Ha csupán első és utolsó oldalát olvassa is el könyvünknek, lélek-utazása során kétségtelenül tapasztalja majd a belőle áradó segítség közvetlen erejét! 

Szerző: Hermész Triszmegisztosz
Kiadó: Szenzár Kiadó
Kiadás éve: 2021
Oldalak száma: 634
Borító: Keménytáblás, ragasztókötött
ISBN: 9789634792406

Csak 2 maradt készleten

Kategória: Címke:

Leírás

,,Ami alant van olyan, mint ami fent van, és ami fent van, olyan, mint ami alant van, az Egy csodájának kiteljesedésére.”

A Háromszor Legnagyobb Hermészről úgy tartja a hagyomány, hogy az isteni bölcsesség birtokosa, aki égi eredetű tudását csak a beavatottak előtt fedte fel. Ez a tudás nemcsak Istenről, az istenek és az ember teremtéséről, a világ égi szférákból álló felépítéséről, de a halhatatlan Lélek kozmikus alászállásáról és az ember földön betöltött küldetéséről, sorsáról is szól. Hermész bölcsessége révén az olvasó közelebb kerülhet ahhoz a világképhez és gondolkozásmódhoz, amely több mint másfél évezreden keresztül meghatározta a nyugati világ tradicionális létszemléletét.

Jelen kötetben a Hermésznek tulajdonított kozmogóniai, teológiai és filozófiai alapművek – Corpus Hermeticum, Asclepius, Tabula Smaragdina, A kozmosz leánya – mellett a gyakorlati hermetika két gyöngyszeme – a hellenisztikus asztrológia kézikönyve: a Liber Hermetis és Hortulanusnak a Smaragtáblához fűzött alkímiai kommentárja – is helyet kapott. A bőséges jegyzetanyaggal és a mélyebb megértést szolgáló tanulmányokkal kiegészített gyűjteményes kötet a maga teljességében először jelenik meg magyarul.

Érdekelhetnek még…