A Pistis Sophia gnosztikus misztériumai

6900 Ft

A Pistis Sophia gnosztikus misztériumai

Magyarázatok a Pistis Sophia első könyvéhez

Jan van Rijckenborgh

A Pistis Sophia gnosztikus evangéliuma, melyet Valentinus (II.század) írt, fölöttébb lefátyolozott írás, korunkban nem mindenkit szólít meg közvetlenül. 

Jan van Rijckenborgh részletes magyarázatának köszönhetően a Pistis Sophia I. könyve hozzáférhetővé vált a komoly keresők számára, mégpedig oly módon, hogy világosan felismerhető a benne rejlő megszabadító, gnosztikus üzenet. 

Szerző: Jan van Rijckenborgh
Kiadó: Lectorium Rosicrucianum
Kiadás éve: 2015
Oldalak száma: 505
Borító: Keménytáblás, ragasztókötött
ISBN: 963-00-9862-8
Kategória: Címke:

Leírás

Ez a könyv sajnos befejezetlen maradt, mert írása közben szerzője – Jan van Rijckenborgh (1896 – 1968) – elhalálozott. 
 
Könyvében a szerző leírja, hogyan lehet valaki képes arra, hogy Pistis Sophiához hasonlóan áthatoljon a tizenharmadik eon fátyla mögé. Teljes magyarázatot ad a hívást, új életfeladatot, új megbízatást jelentő új világosságerőről, melynek meg kell felelnünk ahhoz, hogy a halál helyett az egyetlen igaz élet lehessen osztályrészünk. 
 
Sok olvasóban felmerülhet a kérdés: „Vajon mik a tizenharmadik eon misztériumai?” A válasz a következőképpen hangzik: Ezek Krisztus Egyetemes Szerzetláncának misztériumai, vagy ahogy Jakob Böhme mondja: „Ez maga Krisztus, aki a bukott természet szívét megtámadta.” 
 
A tizenharmadik eon – vagyis az az egyetemes erőtér, melynek révén az ősanyag ötödik alapeleme, a tűzéter vagy elektromos éter a négy másik éterállapottal együtt isteni világosságerővé lobban – örökké létezik. És innen, ebből az erőtérből semmilyen erőt sem vesznek el. A szellemlélek-ember ez által a tizenharmadik eon által él és létezik. Akik elfogadják Jézust, a Krisztust, mindazoknak Ő megadja az erőt és hatalmat, hogy a tizenharmadik eonhoz felfejlődjenek. 
 
Mit jelent az, hogy valaki ehhez a tizenharmadik eonhoz felfejlődik? A gnosztikus misztériumok jelöltje tizenhárom lélekmegfordulás előtt áll, amelyeken keresztül kell küzdenie magát ahhoz, hogy az igazi lélek-újjászületést elérje. Ezek a lélekmegfordulások öltenek alakot Pistis Sophia tizenhárom bűnbánó énekében. 
 
1. Az első énekben Pistis Sophia felfedezi a dialektikát és az emberiség átkát. Elénekli az Emberiség dalát. 
 
2. A második énekben felfedezi saját természetállapotát. Elénekli a Tudat dalát. 
 
3. Ennek alapján elénekli az egyetlen igaz világossággal szembeni Alázat dalát. 
 
4. Ezt követi az Összetörés dala: az ént sírba helyezik. 
 
5. Az Odaadás dala a következő lépés: Pistis Sophia teljes önátadásban áll. 
 
6. Ezen az alapon énekli el a Bizalom dalát. Teljes hitbizalommal könyörög a világosságért. 
 
7. A hetedik bűnbánó énekben Pistis Sophia elénekli a Döntés dalát. Ez a felemelkedés, vagy a lesüllyedés. 
 
8. Erre elkezdődik az üldöztetés. A természet eonjai nagy erővel megtámadják Pistis Sophiát, mire ő elénekli az Üldöztetés dalát. 
 
9. Miután elénekelte az Áttörés dalát, határozottan lerázza üldözőit. 
 
10. Ezután Pistis Sophia elénekli az Imameghallgatás dalát. Első alkalommal pillantja meg a világosságok világosságát. 
 
11. A hit erejét végső próbának vetik alá. Elénekli a Hit megpróbálásának dalát. 
 
12. Tizenkettedik gyanánt átéli a nagy próbát, amelyet a pusztai megkísértéshez hasonlíthatnánk. Elénekli a Nagy próbatétel dalát. 
 
13. Végül Pistis Sophia elénekli tizenharmadik bűnbánó énekét, a Győzelem dalát: a lélek felemelkedett, felismeri a Szellemet, saját Pymanderét, és találkozik vele. 
 
Ennek alapján az olvasó valamelyest elgondolkodhat azon az isteni bölcsességen és erőn, amelynek az arra előkészített emberbe be kell lépnie. A bölcsesség és erő az első követelmény ahhoz, hogy a lélekmegszabadító ösvényen valóban tetterősen haladjunk, és azt jó véghez vihessük. 

Érdekelhetnek még…