A kínai Gnózis

5800 Ft

A kínai Gnózis

Magyarázatok Lao-Ce Tao Te King-jéhez

Jan van Rijckenborgh , Catharose de Petri

A Gnózis egyetemes. Sem tér, sem idő nem korlátozza. A századok során mindig is ott rejlett minden nép bölcsességének nyelvében. 

Így írta meg mintegy kétezer évvel ezelőtt Lao-ce, a kínai bölcs is múlhatatlan művét, a Tao Te Kinget. Olyannyira tömör s oly méélységes ez a mű, hogy korlátozott terjedelme ellenére mindent felölel, amire a keresőnek szüksége van az igazság megleléséhez. 

A kínai Gnózis szerzői magyarázataikban a következőt írják: “Az ösvényen járó minden tanulónak el kell olvasnia a Tao Te Kinget, azután újra el kell olvasnia, s szinte szóról szóra ki kell betűznie. Hiszen a Másik, akinek a Tao-t szánták, Önökben raboskodik, és csakis úgy szabadíthatják meg, ha az önátadás révén, a Wu-wei-ben felébresztik önmagukban. Ezért mondotta Pál: “Nem én, hanem a bennem lévő Krisztus.” 

Aki képes így olvasni ezt a könyvet, az felfedezi, hogy a Tao sugárzásai és hatásai kimeríthetetlenek. 

Szerző: Jan van Rijckenborgh, Catharose de Petri
Kiadó: Lectorium Rosicrucianum
Kiadás éve: 2013
Oldalak száma: 374
Borító: Keménytáblás, ragasztókötött
ISBN: 978-963-7420-60-3

Leírás

Azóta, hogy a Lao-ce néven ismert egykori kínai bölcs klasszikus művét, a Tao Te King-et 1823-ban, Abel Rèmusat első, töredékes francia fordítása révén megismerte a világ, további fordítások, magyarázatok és kommentárok csaknem végeláthatatlan sora jelent meg róla. Ezek szerzői azon fáradoztak, ki-ki a maga módján, hogy e rövid, ám mély értelmű művet a lehető legjobban megértessék a nyugati emberrel. 

Tudomásunk szerint azonban eddig még nem tettek közzé olyan szövegmagyarázatot, amelyben a Tao Te King-et jelen kiadványunkhoz hasonlóan – gnosztikus iratnak tekintették volna, s ennélfogva gnosztikus értelmezés szerint világították volna meg. Ezért is lett könyvünk címe A kínai Gnózis. 

Mi a Gnózis? Korábban kiadott művükben, Az egyetemes Gnózisban így írnak erről a szerzők: 

„A Gnózis kezdetben az ősbölcsesség összefoglalása volt, minden ismeret summázata, amely közvetlenül utalt egy igazán földöntúli isten-emberi élethullám eredeti, isteni életére. A Gnózis hierofánsai a Mozdíthatatlan Birodalom küldöttei voltak, és ma is azok. Az isteni bölcsességet hozták el a bukott emberiségnek. Azoknak pedig, akik elveszett fiúként vissza akartak térni az eredeti hazába, megmutatták az oda vezető egyetlen utat.” 

E megfogalmazásból kiviláglik, hogy az igazi Gnózis, vagyis Isten eredeti ismerete, amely az embernek megnyitja a megváltáshoz vezető ösvényt, sohasem korlátozódott bizonyos országra vagy népre, mint ahogy azt korunkban igyekeznek elhitetni. Ennek épp az ellenkezője igaz, hiszen a Gnózis egyetemes, és az egész emberiségre vonatkozik. így a világon mindenütt megnyilvánul, ahol csak a világosság küldöttei működtek és működnek ma is. 

Ez nem csupán olyan országokra igaz, mint Egyiptom, Elő-India és Palesztina, hanem Lao-ce régmúlt Kínájában is tanúi lehetünk, mégpedig a Tao Te King által. Ezt a művet még a mai Kínában is nagy tisztelet övezi. A Tao Te King-be foglalt bölcsesség korunkban talán még időszerűbb, mint Lao-ce idejében volt. Vegyük csak például a 31. szakaszt: 

A legjobb fegyverek a szerencsétlenség eszközei. 

Akik Tao-t birtokolják, nem foglalkoznak velük. 

Vagy tűnődjenek el a számos szerző által kommentált utolsó, 33. szakaszon: 

Aki másokon felül kerekedik, erős. 

Aki saját magát legyőzi, mindenható. 

Ez utóbbi versszak a szerzők értelmezésében így hangzik: „A mindenhatóságot elnyerni azt jelenti, hogy az ember áthatol az Istenség lényegéhez, és részesül abban.” E szavak ama nagyszerű feladat teljes összefoglalásának is tekinthetők, mely elé e műben az olvasót állítják. 

A kínai Gnózis nemcsak ezt a megbízást ecseteli, hanem azt is megmutatja, hogyan lehet azt teljesíteni. Ennek pedig „az lesz a következménye” – mondják a szerzők – „hogy a világ, az emberiség és az egész társadalmunk is megváltozik.” 

Látszat markából, ha röppen, 

útja belső létbe szökken. 

Nem-cselekvésben ha jár, 

Láncnak ifjú tagja már. 

Érdekelhetnek még…