A keresztény beavatási misztérium

4400 Ft

A keresztény beavatási misztérium

Dei Gloria Intacta

Jan van Rijckenborgh

A “Dei Gloria Intacta” (Isten dicsősége érinthetetlen) a keresztény beavatási misztériumot a Jelenések könyvéből származó hét levél ezoterikus megfejtésén keresztül mutatja be. Leveleivel János az Ázsiában lévő hét gyülekezethez fordul, amely az emberiségnek azt a részét jelképezi, amely a benne ható szellem alapján érett a megújulásra. 

A szerző világossá teszi, hogy a bennünk lejátszódó megújító átváltozási folyamat, a Krisztus erő által vezetett, kozmikus méretű beavatási út. Három szakaszban, három “hétszeres körként” megy végbe a szellem, a lélek és a test háromszoros újjászületési folyamata, melyek a hét bolygói szférával állnak kapcsolatban. A könyv gondolatai szüntelenül új nézőpontokat világítanak meg. Megszabadító üzenete – a tudatállapot kiszélesedésének mértékében – egyre nagyobb mélységgel bontakozhat ki benső szemeink előtt. 

Szerző: Jan van Rijckenborgh
Kiadó: Lectorium Rosicrucianum
Kiadás éve: 2005
Oldalak száma: 198
Borító: Keménytáblás, ragasztókötött
ISBN: 963 7420 35 5
Kategória: Címke:

Leírás

Isten dicsősége érinthetetlen! 
 
Az emberiség történelme során két ezoterikus fejlődési rendszer keltette fel mindazoknak a figyelmét, akik hajlamaik és belső késztetésük alapján a megszabadulás útját akarták járni. A mágia történetében is felismerhető, hogy a mágikus fejlődésnek csak két rendszerét alkalmazták. Olykor mindkét rendszert egyszerre, máskor pedig felváltva használták őket a különböző kultúrák idején. A Rózsakereszt modern filozófiájában az egyik rendszert személyiséghasításnak, a másikat pedig személyiségművelésnek nevezzük. 
 
A két régi ezoterikus rendszer megragadta a pusztulásba rohanó nyugati embert, és egy rövid időre összekötötte a múlttal, nehogy visszavonhatatlanul megkristályosodjék annak minden következményével. Fel kell azonban ismernünk, hogy a régi beavatási rendszerek – mint szerkezetileg megváltó erők – teljességgel alkalmatlanok a nyugati ember számára. 
 
Világunk és az ember négyszeres személyisége egy hatalmas kozmikus erő hatására folytonos változás alatt áll. Testei tekintetében az emberiség hatalmas fordulópont felé közeledik. Bár a nyugati ember a huszadik század kezdetén valójában már belépett ebbe az állapotba, a krízis mégis csupán most vált időszerűvé a nyugat számára. 
 
Az új jövő felvirradt. Az ezoterikus fejlődési folyamatra vágyókat és törekvőket, most az új korszak kezdetén a szent Rózsakereszt keresztény beavatási misztériumával szembesítik. 
 
Mert létezik a szent Rózsakereszt teljesen független és tiszta keresztény beavatási misztériuma, amely érintetlenül megőrződött a most kezdődő korszak számára: olyan misztérium ez, amely szerkezetét tekintve teljesen független, és függetlennek is kell lennie a régmúlt útjaitól és rendszereitől. 
 
Ez az a misztérium, amelyet a jövőben minden komoly megszabadulást keresőnek meg kell majd ragadnia. E tudatos módszert Jézus Krisztus Evangéliuma rejtve nyújtja át nekünk. Ez a rendszer minden kereső ember számára visszautasíthatatlanná vált; egy rendszer, amelyet az egész emberiség számára kihirdetnek majd, és amely végül – Istennek hála – az igazi kereszténység megnyilvánulását bontakoztatja ki. 
 
Ezt a könyvet először 1946-ban adták ki. Ha összehasonlítanánk az akkori kiadást a mostanival, felismernénk hogy az 1946-os első kiadásban bejelentett jövőbeni eseményekből mára sok minden valóra vált. Az emberiség belépett az aratás időszakába, és az aratásra váró föld, az új Gnosztikus Birodalom elkészült. A Gnosztikus Világtestvériség elfoglalta helyét az Úr hatalmas szőlőskertjében, mert a gazdag termés éretten várja a földeken az aratást. 
 
Hallja meg a Gnózis hívását az a számtalan ember, akik belső állapotuk alapján a terméshez csatlakozhatnak. 
Az idők jeleit vizsgálván és megértvén, ismerjék fel az egyetlen megmentő és kivezető utat, és lépjenek be a szent Rózsakereszt keresztény beavatási misztériumába! 

Érdekelhetnek még…