Kedves Barátaink!

Az Országos Vezetőség ezen Hírlevél formájában szeretné tájékoztatni tagjait a munkaterületen történt eseményekről.

A hírlevélben továbbra is szeretnénk rendszeresen bemutatni a konferenciahelyen és a centrumainkban folyó munkát, hírt szeretnénk adni a különböző csoportok munkájáról, valamint az Iskola rendezvényeiről.
Fogadjátok és olvassátok szeretettel!

NSZV – Elnökségi hírek

NEMZETKÖZI SZELLEMI VEZETŐSÉG

a 7. régió valamennyi tanulójának

 Az Arany Rózsakereszt
Nemzetközi Iskolája

______________________________

2022. június 10.

Kedves Barátaink!

 

A Nemzetközi Szellemi Vezetőség (NSZV) testületén belüli fejleményekről szóló legutóbbi levelünk után örömmel tájékoztatunk Benneteket a 7. Régióban az NSZV összetételét illetően bekövetkezett újabb változásokról.

 

Először is kedves barátunk és testvérünk, Jacek Zapasnik, 2003. júniusa óta, 19 év szolgálat után befejezi az NSZV-ben betöltött megbízatását ebben a szerepkörben. Ez a megbízatás teljes mértékben összhangban van az NSZV azon irányelvével, amely szerint minden NSZV-mandátum addig tart, amíg a tag be nem tölti a 75. születésnapját. Ez a helyzet Jacek testvérünk esetében, aki életének új szakaszába lép, és ez év júniusától tovább folytatja aktív tanulóságát a 6. nézetben. Legmélyebb hálánkról teszünk bizonyságot Jacek testvérünk iránt; és további sok évnyi gyümölcsöző szolgálatot kívánunk neki és feleségének, Sylvie-nek, a Szellemi Iskola egész világon, az emberiség számára végzett feladata szolgálatában!

 

Másodszor örömünkre szolgál, hogy a június 10-én, pénteken, az Aurora Konferenciahelyen a 6. nézet templomaiban tartott különleges szolgálat során barátunk és testvérünk, Uzsoki András, felvétetett a 6. nézetbe és a Nemzetközi Szellemi Vezetőségbe. András testvér a nemzetközi testületen belül látja el feladatait, a 7. Régió két NSZV-kapcsolattartójának egyikeként, teljes együttműködésben Wieslawa Modrzejewskával és a 7. Régió Elnökségével.

 

A legjobbakat kívánjuk András testvérnek, és azt, hogy az ő nemzetközi és regionális szinten megvalósuló munkája, amelyet mindannyian támogatunk, mint az NSZV testülete, áldott legyen abban a bizonyosságban, hogy az Élet Szerzete fogja irányítani világméretű küldetésünk lépéseit.

 

Harmadszor szeretnénk bejelenteni, hogy a lengyelországi Jacek Piechota-t az NSZV június 4-én, szombaton, az Aurora Konferenciahely nagytemplomában a 7. Régió Elnökségének új tagjává vette fel. Gyümölcsöző és harmonikus munkát kívánunk Jacek testvérnek az Elnökség 9 testvérével közös tevékenységében.

 

Egységben a Gnózisban és a Rózsa és a Kereszt erejében:

A Nemzetközi Szellemi Vezetőség

Konferenciahely beruházások – Adományfelhívás

 

Kedves Barátaink! 

Évek óta igyekeztünk rendszeresen beszámolni arról a hosszútávú tervezési folyamatról, melynek keretében meg kell újítanunk a konferenciahelyen épületeinket és energetikai rendszerünket. 

Az egyik legfontosabb alapelvünk ebben a folyamatban az volt, hogy ezeket a fejlesztéseket úgy valósítsuk meg, hogy ennek eredményeként a lehető legkevesebb fenntartási költség keletkezzen a jövőben. 

A fejlesztési javaslatok elkészültek, a vezetőségek pedig két nagy tétel beruházásáról döntöttek: 

 

Az A-B épület tetejének víz- és hőszigetelése, mellyel az elavult és beázó vízszigetelés cseréje mellett, olyan hőszigetelés is beépítésre kerülne, mellyel a nyári túlmelegedés az emeleteken 4-5C fokkal is csökkenthető, a téli fűtési hő pedig benntartható. 

Az A épület esetében ez Br. 27 millió Ft, 

a B épület esetében Br. 23 millió Ft költséget jelent. 

 

A következő beruházás pedig az A vagy B épület kedvezőbb fekvésű lapostetején megvalósítandó napelemes rendszer, mellyel a konferenciahely teljes villanyfogyasztása megtermelhető. 

Ennek költsége Br. 25 millió Ft 

 

A két beruházás összefügg, mert a napelem rendszert csak egy felújított és a napelem rendszer üzemidejével megegyező élettartamú szigeteléssel fedett tetőre lehet telepíteni. 

A napelem rendszer elfér egyik tetőn is, ezért, amennyiben nem tudunk elég forráshoz jutni csak az egyik tetőt szigeteljük. A napelem rendszer legkedvezőbb elszámolású „szaldós” megoldása már csak 2023 végéig lesz elérhető, emiatt nagyon fontos lenne ezt kihasználni. 

Jelenleg mintegy 40 millió Ft áll rendelkezésre „önrészként” a kaposvári centrum eladásából és az elmúlt évek csoportfogadási bevételeiből fejlesztésekre megtakarított pénzünkből. 

 

A globális válságok sorozata az árakat folyamatosan emeli és már időszakos áruhiányhoz is vezet. Ezért nagyon szeretnénk a teljes beruházást megvalósítani! 

 

A hiányzó 35 millió Ft-ot adományból, esetleg tanulói kölcsönökből szeretnénk előteremteni. 

Ezúton is szeretnénk kérni, hogy lehetőségeinkhez mérten járuljunk hozzá ehhez a fejlesztéshez, melynek megvalósulása mai áron évi 6-7 milliós megtakarítást jelentene a rezsiköltségünkből és jelentős komfort emelkedést a nyári időszakban az említett épületekben. 
 
Minden megoldásra nyitottak vagyunk, forduljatok bármely vezetőséghez! 

Szeretettel, 

Gazdasági Csoport, Országos Vezetőség, Intendánsok, Elnökség 

 

Az adományokat elsősorban az Iskola bankszámlájára várjuk, ami a következő: 

 12001008-00244881-00100000 

Lectorium Rosicrucianum az Arany Rózsakereszt Nemzetközi Iskolája Egyesület 

 

KÖSZÖNJÜK 

A Konferenciahely hírei

Használt autó kerestetik!

A Konferenciahely öreg Suzukija, melyet tanulói adományként kaptunk 6 évvel ezelőtt, olyan állapotba került, hogy már nem tudjuk levizsgáztatni. Júliustól szükségünk lenne egy személygépkocsira, mivel a Konferenciahely életéhez nélkülözhetetlen egy autó, amellyel pl. élelmiszert, karbantartáshoz/felújításhoz szükséges anyagokat vagy éppen személyeket szállíthatunk. Eddig napi rendszerességgel használtuk erre a már nagyon rossz állapotban lévő Suzukit és saját autóinkat is.  Pénzbeli és természetbeni felajánlásokat egyaránt elfogadunk!

 

Szükségünk van új szakács(ok)ra a konferenciákon!

Sajnos kevesen vannak, és túlterheltek, akik eddig főztek a konferenciákon, ezért szeretnénk, ha lennének újabb vállalkozó szellemű (de főzni is tudó 😊) tanulók, akik egy-egy alkalommal ellátnák ezt a fontos feladatot.

 

Nyári munka

Szívesen fogadunk olyan jelentkezőket, akik pár nap adománymunkát végeznének a Konferenciahelyen – pl. a konferenciák előtt és után, de lehet máskor is, előre egyeztetett időpontban. Elsősorban kerti munkára vagy az épületeken végzett karbantartási munkálatokra gondolunk.

 

Nyári programjaink

A megújító konferenciákon kívül lesz egy AB Ifjúsági nyári hetünk július 1. és 5. között, valamint egy Ifjú Rózsakeresztes nyári hetünk augusztus 2-től 9-ig, nemzetközi részvétellel. Ezekről a koordinátorok külön tájékoztatást adnak.

 

Vendégcsoportok

Tavasz óta ismét érkeznek hozzánk vendégcsoportok. Az idén eddig a rendszeresen járó Sri Chinmoy csoport mellett az Igneum Szellemi Műhely, az Újalkímia Iskola, a Napfényes Festőkör, a Napfényes Gyógyközpont és a Gémklub Kft. tartott nálunk rendezvényt, valamint volt egy Napfényes gyermektábor is.

 

Felújítások

A fogadó épületben a volt intendánsi lakás játszótérre néző felének a felújítása a végéhez közeledik, és hamarosan kiadható lesz.

 

A tárgyaló helyiség a C épület emeletéről leköltözött a földszintre, a C 2-es szobába, amely új konyhabútort és festést is kapott.

 

Folytatjuk a vizesblokkok felújítását is. Már befejeződött egy A és egy B épületi zuhanyzó fejújítása, hamarosan véget ér a fogadó földszinti fürdőszoba felújítása, és elkezdődtek a munkálatok a fogadó emeleti férfi zuhanyzójában. Mindegyiknél jelentős ázásokat kellett/kell megszüntetni, és igyekszünk szebbé, modernebbé varázsolni ezeket a tereket.

Kép1
Kép2
Kép3
Kép4
Kép5

A Lectorium Rosicrucianum Vallásközösség nemzetközi munkáját támogató Alapítvány (INS) 2020. évi beszámolója

Minden, ami mozog, nem olyasvalamiben mozog,

amit szintén mozgatnak, hanem olyasvalamiben,

ami mozdulatlan. A mozgatóerő maga

mozdulatlan. Nem részesül az általa keltett mozgásban.”

(A Corpus Hermeticum 6. könyvének feldolgozott részlete)

 

Kedves Barátaink!

Örvendünk, hogy átnyújthatjuk Önöknek a Lectorium Rosicrucianum Vallásközösség nemzetközi munkáját támogató Alapítvány Alapítványi Tanácsának (INS) 30. éves beszámolóját.

Az INS-t 1990 október 23-án alapították Zürichben. A világ azóta alapvető változáson ment keresztül és ezzel az anyagban megnyilvánult Szellemi Iskola tevékenységei is változtak, hiszen mindig az idő köntösében jelenik meg. Ennek egy nézete az INS, melynek e fejlemények alapján újra meg újra át kellett gondolnia a feladatait és hozzá kellett igazítania őket az időszerű körülményekhez.

2020-ban egy kihívásokkal teli időszak az emberiséget és a Szellemi iskolát történelmi fordulóponthoz vezette. Az elmúlt esztendőre a világszerte elterjedt koronavírus-járvány nyomta rá a bélyegét és 2020 márciusától egyetlen munkaterületet sem kímélt meg. Az emberiséget ezen felül még a geopolitikai hatalmi viszonyok eltolódása és a klímaváltozás is foglalkoztatta.

A globális események ismételten ugrásokhoz vezetnek az emberiség fejlődésében.

Amennyiben érvényes az alapelv, mely szerint az Iskola mindig is követi az emberiség fejlődését, akkor úttörő jellegű társadalmi változások előtt állunk. Mi tanulóként éppoly kevéssé tudjuk, mit hoz a hajnal, mint az egész emberiség. Mi csak arra tudunk ügyelni az időszerű jelenben, amit nyílt tekintettel, szívvel és értelemmel az idők jeleit figyelve eldöntendők vagyunk. Az események előre vetik árnyékukat. Mutatják az utat. Ám felismerni magunknak kell őket.

Az INS éves beszámolója által felölelt időszakot a projektekben ( a centrumok és a konferenciahelyek finanszírozásában) és az IDG-ben végbemenő alapvető változások jellemezték. A tevékenységek tovább lassultak. Az IDG területén mindenekelőtt az ISL tagjainak (NSZV?) utazásai valamint a LOGON projekt jelentik a lényeges kiadási tételeket.

Az INS pénzügyileg egészségesen és jól struktúráltan működik. Fel van készítve a jövőbeli fejlesztésekre. Az INS Alapítványi Tanácsa figyelemmel kíséri a fejlődést és mérlegeli a mindenkor tudomására jutó tényeket. …

A teljes beszámolót – beleértve az Alapítvány projektfeladatait, a régiók pénzügyi támogatásainak és elszámolásainak részleteit, a különféle statisztikákat és még sok egyebet – az alábbi linken olvashatjátok és tölthetitek le:

INS Éves beszámoló 2020.

YW logo blue
lalicorne2

Az Ifjúsági Mű hírei

Kedves Tanulótársak!
Ezúton szeretnénk nektek megköszönni adományaitokat, amellyel Ti is hozzájárultatok ahhoz, hogy minél több gyermek, illetve segítő eljuthasson a nemzetközi nyári hétre, illetve segítettétek az únyi AB-hét megvalósulását!
Köszönettel: Ifjúsági Mű

 

IM JÓHÍREK

Közeleg az AB-hét. Családias hangulatban, július 1-5 között várjuk újra nyári hétre a kisebbeket, miközben a nagyobbak már készülődnek a közelgő CD-hétre, amely idén Gignacban, a franciaországi La Licorne konferenciahelyen lesz 2022.07.25-07.31. között.

Szívből köszönjük, ha támogató gondolataitokkal kíséritek a Rózsakereszt gyermekeinek útját!

Ifjú Rózsakeresztesek Csoportja (IRC)

Az Ifjú Rózsakeresztesek Csoportja (IRC) olyan 18-35 éves korú fiatalok közössége, ami rózsakeresztes tanulókból, tagokból és érdeklődőkből áll. Ez a csoport korábban is létezett a magyar munkaterületen, aztán pár éve nem volt aktív. Novemberben újra lett élesztve a közösség. December óta kéthetente vannak találkozók a konferencián és Budapesten, a szolgálatos hétvégén. Online felületen is működik a kapcsolattartás, ott a csoport jelenleg 46 főt számlál.

Idén az únyi konferenciahelyen lesz megtartva egy IRC nyári hét, nemzetközi részvétellel, augusztus 2-9-ig. A hét témája: Béke az ellentéteken túl.

Gondolatébresztő a hétre: „ A Hegyi beszéd a tanuló figyelmét erre a biológiai tudattal fel nem fogható békére irányítja. Ez a béke, ha már birtokolja a tanuló, áthatja a dialektikus élet minden szakaszát, és még a legdurvább erőszak és legnagyobb csapások közepette is felismerhető és a karjaiban tart.” (Jan van Rijckenborgh: A boldognak mondások misztériuma, 11. fejezet)

A nyári hét angol nyelvű meghívóját a képre kattintva olvashatjátok:

gyor

A Győri Centrum meghívója

A Győri Centrum szeretettel invitálja a tanulókat és érdeklődőket egy városnéző “gnosztikus sétára”.

Gyülekező június 25-én, szombaton 10 órakor a Centrumban (Győr, Bástya u.54.).

A programot közös piknikkel zárjuk.

Kérjük, jelezzétek részvételi szándékotokat a gyor@lectorium.hu email címen vagy Darida Ferenc +36 20 270 6182, ill. Katona Károly +36 30 402 0732 telefonszámán.

Köszönettel: Győri CV

(A Győrben készült fotón a Frigyláda látható.)

nature-g6060816fa_640

Budapesti Centrum – Köszönet

Kedves Barátaink!

Ezúton szeretnénk hálás szívvel megköszönni valamennyi tanulótársunknak azokat az adományokat, melyek a budapesti Centrum fűtés-korszerűsítésének támogatására érkeztek.

A munkával kapcsolatos valamennyi információt, illetve az ezzel kapcsolatos elszámolást hamarosan egy külön levélben osztjuk meg Veletek.

Szívbéli kapcsolatban:

a BPCV

A görög munkaterület meghívója Athénba

A görög munkaterület nagy örömmel és hálával küldi meghívóját új munkahelyének templomszentelésére.

Kérjük, amennyiben szeretnétek részt venni az eseményen, minél hamarabb jelentkezzetek (a hivatalos határidő a napokban van), hogy a meghívóink időben tudjanak csoportos szállást foglalni és szervezni egy közeli szállodában.

A görög és angol nyelvű meghívót itt láthatjátok:

LRC_Athens_InvitationLRC_Athen_Inscription form

A jelentkezési lapot itt találjátok:

LRC_Athen_Inscription form

 

A meghívó szövege pedig magyar fordításban:

 

Kedves Testvérek!

A Szellemi Iskola görög munkaterülete templomi fókuszpontjának 2018-as bezárása, majd a szükséges belső és külső folyamatok és munkálatok után, most elérkezett az idő, amikor az Arany Rózsakereszt egy új alkímiai munkahelye ismét összekapcsolódhat a Szentély feletti lánggal.
A munka új szakasza kezdődik, hogy a világért és az emberiségért tett erőfeszítéseinkkel tovább folytathassuk az Élő Test és az Élet Testvériségének szolgálatát.

Hogy ezt az új kezdetetmegpecsételjük ,
az Athéni Templom felszentelésével
és az ezt követő megújító konferenciával,
ezúton tisztelettel meghívjuk Önöket

szeptember 3-án, szombaton
12:00 órára.

A jelentkezési űrlapokat
június 21-ig várjuk
a info@rodostavros.org címen,
a templomban ugyanis csak 49 hely van.

Örömmel és hálával telve,
testvéri közösségben,

Barátaitok a görög munkaterületről

Adriatica Nemzetközi Konferencia – Meghívó

Szeretettel nyújtjuk át a meghívót az Adriatica Nemzetközi Konferenciára, amelyet

2022. október 7-9. között

rendeznek meg Primostenben, a horvát tengerparton található Hotel Zora nevű szállodában.

Az angol nyelvű meghívót a képre kattintva kinagyítva olvashatjátok:

A főbb tudnivalókat és a jelentkezési feltételeket alább olvashatjátok (angolul):

Information and Application Form

Jelentkezési határidő: 2022. július 31.

PLAKAT_EN
Ezt a Hírlevelet ide kattintva pdf formában is letöltheted, kinyomtathatod:
NYOMTATHATÓ VERZIÓ
HÍRLEVÉL ARCHÍVUM

A korábbi hírleveleket az alábbi oldalon találod:

Korábbi hírlevelek