Kedves Barátaink!

Ajándékot szívéből ad az ember.

Így volt ezzel kis csoportunk is, ugyanakkor mindannyian mást-mást hordoztunk olyan gondolatként, amit bátorítólag megosztanánk egymással ilyenkor, Fényszületés idején.

Kérünk, fogadjátok szeretettel ezt a kis “csomagot”, melyet egyenként, személyesen készítettünk, mégis – reményeink szerint – hordozza mindazt, ami valamennyiünkben közös.

Egyszerre személyes és személytelen tehát.

Közös célunkra, legbensőbb Önvalónkra hangolódva született, a Világ Szívének hívásából.

 

Napról-napra kísérjen bennünket az ebből a szívből megszületett Fény növekvő ereje.

 

Szeretettel:
Barátaitok az Országos Vezetőségből

christmas-3026688_1280

ALCYONE

A MESTER LÁBAINÁL

“Valamennyi tulajdonság között a szeretet a legfontosabb, mert ha elég erős az emberben, arra készteti, hogy a többit is megszerezze, nélküle pedig a többi együttvéve sem lenne soha elegendő.”

 

“Mert ha arra vágysz, hogy eggyé válj Istennel, akkor nem a magad érdekében vágysz erre, hanem azért, hogy egy vezeték legyél, amelyen keresztül Isten kiáradó szeretete eljut embertársaidhoz.”

 

“A bölcsesség, amely lehetővé teszi, hogy segíts, az akarat, amely a bölcsességet irányítja, a szeretet, amely az akaratot megihleti – ezek legyenek a jellemzőid. A bölcsesség, az akarat és a szeretet: a Logosz három megnyilvánulási formája, Neked pedig aki az Ő szolgálatába szeretnél szegődni, ezt a három tulajdonságot kell a világban kinyílvánítanod.”

 

Áldott, felismerésekben gazdag, békés ünnepet kívánok!

Szeretettel: Gaál Zsuzsa

Kedves Testvérek, kedves Barátaim!

Decemberi Templomszolgálatunkon az alábbi szavakat hallhattuk:

„Ahogyan elérkezik életünknek is az a szakasza,  ahol a szellemi világ elhagy minket,  úgy az év körforgásában ugyanez érkezik meg  közvetlenül a 12 Szent Éjszakát megelőzően,  Karácsony előtt.   Most sohasem látott mértékben magunkra vagyunk hagyatva.  Ez alatt a rövid időszak alatt magunknak kell kézbe vennünk a sorsunkat. Egyedül vagyunk és most azokra a belső erőkre kell támaszkodnunk,  melyeket – mint saját erőinket – már kivívtunk magunknak.   

Így ez az időszak különösen nagy próbatétel,  mert ez adja meg a választ arra a kérdésre,  hogy átvehetjük-e most már a teljes felelősséget saját utunkon, tovább tudunk-e haladni egyedül,  anélkül, hogy bármiféle segítségre lenne szükségünk.  

Ha komolyan vesszük a szellemi utat,  akkor egyre inkább megjelenik bennünk az a szükséglet,  hogy lelkünk minden munkáját és igyekezetét a felkészülésre fordítsuk.

Ezen gondolatok jegyében Karácsonyi kívánságaink középpontjába  két impulzust szeretnék helyezni – és ezzel két gondolati erőt megjeleníteni.

Két impulzust, melyek hiányát mindennapi, személyes életünkben, vagy a világ folyását szemlélve egyaránt tapasztaljuk: a szabadság és az empátia gondolatát.

A szabadságét akkor, amikor az előttünk álló időszakban, a Karácsony és a Vízkereszt közötti napok misztériumában megnyilvánuló isteni erők jelenléte visszahúzódik. Visszahúzódik, odaajándékozva számunkra a legtöbbet:  a sors-erőktől független szabadság lehetőségét, hogy  lehetőségünk nyíljon legbensőbb Önvalónk erejéből megerősíteni azokat a szellemi impulzusokat, melyek szabad elhatározásunkból az előttünk nyíló esztendőben tovább vezetnek bennünket utunkon.

Az empátia – azaz a beleérző képesség – gondolati erejét pedig azáltal, hogy egy antropozófus testvérünk, Szergej Olegovics Prokofjev gondolatait szeretném megosztani ennek az időszaknak a szellemi történéseiről.

Egy közös mozdulatot szeretnék tehát megtenni Veletek, kedves Barátaim, egy gyógyító mozdulatot.

Egy mozdulatot, ami az ember és az emberiség szellemi nagykorúságának, szabadságának irányába hat, és amely ebben a különös világhelyzetben egyszerre öleli át orosz és ukrán testvéreinket valamint az antropozófia útján haladó barátainkat:

 

Prokofjev: A tizenkét Szent Éjszaka és a Szellemi Hierarchiák

A fenti sorra kattintva az írás külön ablakban olvasható, letölthető.

Ezekkel a gondolatokkal kísérve szeretnék benső békében Áldott, a Szellem erejében építő és gazdag Új Esztendőt kívánni.

Szeretettel: Grócz Attila

IM karácsonyi szolgálat

Az Ifjúsági Mű és a Budapesti Centrum december 17-én tartotta közös karácsonyi szolgálatát, melyen – és az azt követő játékos programon – gyerekek és felnőttek egyaránt szép számmal részt vettek.

A szolgálat elhangzott szövegét itt tudjátok elolvasni:

 

Romkocsma a világ végén

 

Szívből kívánom, hogy a karácsonyi szöveg főhőseihez hasonlóan mindannyian megtapasztaljuk a pillanatot, amikor átlépünk az idő és tér határán.

Szeretettel: Uzsoki Máté

HERMANN HESSE

KARÁCSONY

(1917)

részlet

Mindegy, hogy Jézus tanítását vesszük-e fel újra és tesszük magunkévá, vagy pedig más formákat keresünk.

Jézus, Lao-ce és Goethe ugyanazt tanítja az örök emberiről.

Egyetlenegy tanítás, egyetlenegy vallás, egyetlenegy boldogság létezik.

Számtalan formája és hirdetője lehet, de a hívó szó, a hang mindig csak egy.

Isten hangja – nem a Sínai hegyről, nem a Bibliából szól hozzánk; a szeretet, a szépség, a szentség lényege nem a kereszténységben, nem az antikvitásban, nem Goethénél és nem Tolsztojnál, hanem – tebenned van; tebenned, énbennem, és minden emberben.

Ez a régi, az egyetlen, önmagában mindig egy tanítás, ez az egyedüli, örök érvényű igazság. Így szól a tanítás a “mennyek országáról “, amely “mibennünk” van.

Ragyogjanak a karácsonyfa gyertyái! Zengjenek a karácsonyi énekek!

De ne áltassátok magatokat, ne elégedjetek meg újra és újra azzal a szánalmas, érzelgős, silány érzéssel, mellyel ünnepeiteket ünneplitek! Többet követeljetek magatoktól!

Mert a szeretet és az öröm, az a rejtélyes valami, melyet “boldogságnak ” nevezünk, nem itt van, és nem amott van, hanem kizárólag “mibennünk ” van.

Hesse gondolatainak jegyében kívánok áldott, csendes ünnepeket.

Szeretettel: Károlyi Zsuzsa

konyv

Ahol a Szellem fúj…

 

“A szél fú, ahol akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki a Szellemtől született.”

(János 3.8)

“Der Wind weht wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht; so ist es mit jedem, der da aus dem Geiste geboren ist.”

(Johannes 3.8)

A Szellem nincs a földi erőknek alávetve, nem a mi törvényeink szerint működik. Azok az emberek, akik a Szellemtől születtek újjá, bár húsban és vérben jelen vannak közöttünk mégis megszabadultak a földi szabályoktól.

Viselkedésük, egész életutuk tanúskodik arról, hogy milyen más logika szerint élnek és tevékenykednek. Folyamatosan adnak, de soha el nem fáradnak. A természetember erre nem képes, hiszem máshonnan vesz erőt. Szellem ezekben az emberekben, ezeken az embereken keresztül nyilatkozik meg mindenkinek.

Ilyen szellem-ember volt Antoine Gadal (1877-1962), aki egész életét a katár mozgalom, a katár vallás ügyének szentelte. Nem csak egy elmúlt történelmi esemény vizsgálójaként, hanem egy szellemi valóság láthatatlan erővonalának élő képviselőjeként.

Az ő életét mutatja be, követi a Rosenkreuz Verlag gondozásában megjelent Wo der Geist weht című könyv (Peter Huijs és Mirjam Duivenvoorden) német és holland nyelven.

A következő időszakban én ezzel a könyvvel fogok foglalkozni, és remélem másoknak is kedvet csináltam hozzá.

Szeretettel: Fülöp László

 

https://www.rosenkreuzverlag.de/shop/produkte/2225-wo-der-geist-weht-das-sabarthez-als-spiegel-der-menschheit

Gadal

“Mielőtt a legelső kaput megközelíthetnéd, meg kell tanulnod elválasztani testedet elmédtől, eloszlatni az árnyékot és az örökkévalóban élni. Ezért élned és lélegzened kell mindenben, amint minden, amit látsz, benned lélegzik; érezned kell, hogy e mindenben lakozol, a minden pedig az Énben.

Ne engedd, hogy elméd érzékeid játszótere legyen.

Ne válaszd el létedet a Léttől és a többiektől, hanem egyesítsd a tengert a cseppel és a cseppet a tengerrel.

Így teljes összhangban leszel minden élővel; szeresd az embereket, mint tanulótársaidat, mint ugyanazon Tanító növendékeit, mint közös édesanya gyermekeit.”

Helena Blavatsky

 

A Csend hangja néhány sorával és az alábbi zenei inspirációval kívánok
a Forráshoz közeli, örömteli időszakot mindannyiunknak.

Szeretettel: Korponai Tibor

Karácsonyi levél

Az alábbiakban Nagymesterünk, Jan van Rijckenborgh gondolatait adjuk közre, melyeket levél formájában adott át egykoron a tanulóknak:

 

“Ez az utolsó levél, melyet tőlem kapnak az idén.

A karácsonyi ünnepek és az évforduló heteiben nem lesz alkalmam írni. Pedig napjaink szokásai szerint bizonyára tőlem is elvárnának egy karácsonyi levelet, mely legalább néhány sorban zengedezik a gyönyörű karácsonyi ünnepről, érzelmes hangulatba hozza az olvasókat, majd valami alázatos versikével zárul.

Sajnálom, hogy ezúttal csalódást kell okoznom Önöknek: a jószándékú, és egyébként tisztelettel használt szavakat az idén nem udom leírni.

Valami visszatart engem. Egy hang azt mondja: ‘Hallgass most a szent történésről. Ne befolyásold barátaidat gondolataiddal vagy szavakkal. Ne idézgesd a vér- és szellemi közösséget. Hagyd inkább, hogy nagy csend, szinte fojtott csend legyen közöttetek. Akkor majd Én magam szólok hozzájuk, s az Én törvényemet vésem a szívükbe.’

Eleget teszek ennek a parancsnak. Önöket most csak ennek az időszaknak a sötétségéig és csendjéig vezetem, majd magukra és Őreá hagyom.

Néhány hét múlva majd megbeszélhetjük, hogy ez a karácsonyi ünnep mit is jelentett a számunkra.

 

Még a következő tanácsot adnám Önöknek:

Ne erőszakoljanak ki karácsonyi hangulatot a megszokott módon. Itt most nem azokra a banális módszerekre gondolok, amelyektől tudom, hogy már régen elbúcsúztak. Inkább arra próbálják rávenni magukat, hogy az idén tegyenek félre mindent, ami a külső élményre ösztönöz. Vannak olyan kipróbált bódító módszerek, melyek képesek megteremteni a megfelelő légkört. Ezeket az eszközöket kell mellőzniük!

Ugyanakkor teljesen készen kell állniuk a Szent Erők számára, amelyek olyan nagyszerű és egészen más születési ünnepet akarnak megülni, amilyet sohasem éltek át azelőtt.

Íme – az óra közeleg. Készüljenek fel az Úrral való találkozásra!

Igaz barátjuk:

Van Rijckenborgh”

Z. W. Leene karácsonyi beszéde

Az alábbi sorra kattintva Z.W. Leene 1937. évi karácsonyi beszédéből olvashattok részleteket:

 

KARÁCSONYI BESZÉD