2024.

 

Renova 2024 nemzetközi Jubileumi konferencia Hollandiában (augusztus 30 – szeptember 2.)
Az alábbi űrlappal szeretnénk megkönnyíteni azoknak a tanulóknak az utazását, akik mennek, vagy menni szeretnének Renovába, a 100 éves Jubileumi konferenciára.

 

 

Március

9-10. Megújító konferencia

Helyszín: Pelikán Konferenciahely

Részletek:

Aktuális megújító konferencia

Idézet – 2024. márciusi megújító konferencia

 

Február

10-11. Megújító konferencia

Helyszín: Pelikán Konferenciahely

Idézet – 2024. februári megújító konferencia

 

Január

6-7. Megújító konferencia

Helyszín: Pelikán Konferenciahely

Idézet – 2024. januári megújító konferencia

 

2023.

 

December

9-10. Megújító konferencia

Helyszín: Pelikán Konferenciahely

Idézet – 2023. decemberi megújító konferencia

 

November

4-5. Megújító konferencia

Helyszín: Pelikán Konferenciahely

Idézet – 2023. novemberi megújító konferencia

 

Október

7-8. Megújító konferencia

Helyszín: Pelikán Konferenciahely

Idézet – 2023. októberi konferencia

 

Szeptember 29 – október 1.

Ifjúsági konferencia és őszi munkahétvége

Helyszín: Pelikán Konferenciahely

 

Szeptember

9-10. Konvent konferencia

Helyszín: Pelikán Konferenciahely

Augusztus

12-13. Megújító konferencia

Helyszín: Pelikán Konferenciahely

Idézet – 2023. augusztusi konferencia

 

Július

15-16. Megújító konferencia

Helyszín: Pelikán Konferenciahely

Idézet – 2023. júliusi konferencia

 

Június

6. 19:00 Logosz esték – A születés misztériuma

Csatlakozási link: Itt lehet kapcsolódni Teams vagy böngésző segítségével

 

10-11. Megújító konferencia

Helyszín: Pelikán Konferenciahely

Idézet – 2023. júniusi konferencia

 

Május

13-14. Megújító konferencia

Helyszín: Pelikán Konferenciahely

Idézet – 2023. májusi konferencia

 

Április

22-23. Megújító konferencia

Helyszín: Pelikán Konferenciahely

Idézet – 2023. áprilisi konferencia

 

Március

25-26. Megújító konferencia

Helyszín: Pelikán Konferenciahely

“Ha szeretnénk a Szellemi Iskola valódi fejlődését, ha célját és művét támogatni akarjuk ezen a viharos világon, akkor ezt csakis úgy tehetjük, ha a mindennapjainkban éljük meg, valósítjuk meg tanulóságunkat, a nagy szavak nem segítenek.

Mindannyiunk számára ismert, van bennünk egy múlhatatlan rész, ami magában rejti a tökéletes teljességet. Ez nagy dolog, de önmagában még nem indít el meghatározó változásokat. Arisztotelész mondta: Az vagy, amit nap mint nap, újra és újra teszel.”

(Idézet a konferencia egyik beszédéből – folytatás az alábbi linken)

 

Idézet – 2023. márciusi konferencia

 

Február

25-26. Megújító konferencia

Helyszín: Pelikán Konferenciahely

Az emberiség nincs válságban, hanem maga a válság. Ez a válság az énközpontú gondolkodás közvetlen eredménye. Az a feszültség, megosztottság és szélsőségesség, amit manapság világszerte tapasztalunk, ennek a tartós válsághelyzetnek a felgyorsulásából és súlyosbodásából következik. Mindezek az uralmi és befolyásoló rendszerek az egyén saját tudatállapotának működésén alapulnak, amely minden pillanatban önmagába zárkózik.

Ez a szintézise mindannak, amit a Szellemi Iskola a nagy kozmikus és légköri forradalomról eddig mondott. Ez egy olyan dolog, ami velünk kezdődik, egyénileg, ugyanakkor a változás is velünk, egyénileg kezdődhet. S ez a Szellemi Iskola munkájának lényege. Az ember ösztönzése, támogatása és útmutatása ezt az alapvető változást illetően.”

(Részlet a konferenciaegyik beszédéből – folytatás az alábbi linken)

Január

7-8. Megújító konferencia

“Einstein híres mondása szerint: ‘egyetlen probléma sem oldható meg a tudatosságnak ugyanazon a szintjén, amelyen létrehoztuk’. Ez igaz a béke megtalálására is. Ha az egódból származik a konfliktus, akár mások egójával szemben, akár saját egód egyes részei között keletkezett, a legjobb megoldás, ha elengeded egód részeit.

A titok az elengedésben az, hogy nem az akaraterőddel teszed. Ez valójában egy paradoxon: ahhoz, hogy elengedd egód részeit, teljes mértékben el kell fogadnod a jelenlétüket. Légy azok tudatában teljes figyelemmel, mindenféle reakció nélkül. Ne próbáld megváltoztatni őket, ne ítélkezz felettük, ne állj ellen nekik. Amint elkezded egód elfogadni, hangja egyre halkabbá válik. Végül kapcsolatba kerülsz az ego mögötti csenddel, amelyből egy új tudatosság fejlődhet.’
(Részlet a konferencia egyik beszédéből – folytatás az alábbi linken)

 

2022.

 

December

10-11. Megújító konferencia

Helyszín: Pelikán Konferenciahely

 

“Természet-tudatunk az anyagi élettérben tudatos, és természet-énünket teljesen a túlélésre irányítjuk, ebben az anyagi valóságban. Tudjuk, hogy természet-tudatunk asztrális természetű. A gondolkodás révén mentálisan is tudatosak vagyunk, azonban ezt a mentalitást többnyire az asztrális minőségünk irányítja.

A nagy ismeretlen azonban az éteri élettér. A nagy ismeretlen maga az élet az ő törvényeivel.

Bár az élet a legfontosabb és minden fáradozásunk a túlélésre irányul, természet-tudatunk nem tudatos az életünket meghatározó belső folyamatokban, a biológiai folyamatok többségében sem.

Mi az élet? Mi ez az erő, mely egyáltalán lehetővé teszi az élő szervezet működését? Mi ez a lélegzet, mely az élettelen matériából álló anyagi, földi alakba az életet leheli?”

(Részlet a konferencia egyik beszédéből – folytatás az alábbi linken)

 

Idézet – 2022. decemberi konferencia

 

November

12-13. Megújító konferencia

Helyszín: Pelikán Konferenciahely

“A megszabadító ösvényen az a feladatunk, hogy a szellemszikra világosságát a gondolkodásunkban visszatükrözzük, és ezáltal felismerhessük az isteni rendet,
amely az önzetlen emberiségszolgálatra ösztönöz minket. Először azonban a szívnek meg kell tisztulnia az önérvényesítés asztrális erőitől, és oda kell fordulnia a szellemszikrához!
A szív megtisztítása fokozatosan mehet végbe. Minden olyan helyzet, amikor önzésünket felismerjük, alkalom arra, hogy megtegyünk egy-egy lépést a szív megtisztításáért. Vizsgáljuk meg, milyen más értelme lehet a helyzetnek, mint saját érdekünket érvényesíteni!”
(Részlet a konferencia egyik beszédéből – folytatás az alábbi linken)

 

 

Október

15-16. Megújító konferencia

Helyszín: Pelikán Konferenciahely

„Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő, erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó. Ő Szent Szellemmel és tűzzel keresztel majd titeket.” (Máté 3:11)

Eddig csupán a vízkeresztséget ismertük, melynek mágiája az embert nem szembesítette kész tényekkel, hanem csak lehetőségekkel, melyekkel élhetett, ha akart. Ennek a helyébe lép most – különösen a Szellemi Iskola tanulója számára – Plútó befolyása. Ezt sokáig misztériumbolygónak nevezték, melynek erőit fátyol takarta. E fátylakat most eltávolítják. Plútó jön keresztelni, méghozzá a Szent Hétszellemmel.

Ez azt jelenti, hogy a Jánosi rózsakeresztességet korszakunkban Christian Rosenkreutz rózsakereszt-menetére kell felcserélnünk. Ez a rózsakeresztesség nem új lehetőségeket, nem esélyeket kínál, hanem egyenesen és határozottan a visszatérést követeli. Ez Plútó.

(Részlet a konferencia egyik beszédéből – folytatás az alábbi linken)

Szeptember

17-18. Megújító konferencia

Helyszín: Pelikán Konferenciahely

Vizsgáljuk meg magunkat: vajon nem érezzük-e  úgy, hogy különálló egyének vagyunk? Vajon nem érzi magát mindegyikünk egy „én”-nek? És amellett, hogy ezt érezzük, vajon él még tudatunkban a Monád – belső Istenünk – érzete is? Érezzük-e, hogy kettős lények vagyunk mindenben, amit észlelünk, amit mondunk és abban is, amit cselekszünk?

Amikor mélyen megfigyeljük gondolataink és érzéseink sajátos természetét, látjuk, ahogy ezekkel azonosítjuk magunkat. Lényünk mindebből egyre sűrűbb fátylakat szőtt számtalan inkarnáción át. Úgy érezzük, hogy ÉN, egyedül én magam vagyok AZ, aki gondolkodik, érez és akar.

De egyszer csak fellángolt bennünk egy vágy…”

(Részlet a konferencia egyik beszédéből – folytatás az alábbi linken)

Idézet – 2022. szeptemberi konferencia

 

Augusztus

2-7. Ifjú Rózsakeresztes nyári hét

Helyszín: Pelikán Konferenciahely

Meghívó Ifjú Rózsakeresztes nyári hétre – 2022.08.02-07.

 

13-14. Megújító konferencia

Helyszín: Pelikán Konferenciahely

Ezen a konferencián egy beavatási utat szeretnénk bejárni együtt, a Rosa Mystica 7 verse képleteinek segítségével. A hétszeres képlet, amelyet ehhez használatba veszünk, és konkrét lelki-szellemi tevékenységeinkhez alkalmazunk, a következő: 1. Belátás, 2. Üdvrevágyás, 3. Önátadás – A hétszeres áldozat, 4. Új lélekéletvitel: – A fej és a szív megújításának képlete, 5. Új akarat és cselekvés – Az önmegszabadító életvitel képlete, 6. Egyesülés a szellemmel – A lélektudatossá válás hét foka, 7. A szellemlélek munkája – A tűz képlete.

E képletek mögött 7 hatalmas eszme, 7 erőteljes elv áll, melyeknek céljuk az emberi lélek újjászületése a felébredéstől egészen a teljes átalakulásig. Nem célunk megelégedni azzal, hogy minderről egy szép, erős képet vetítsünk magunk elé, amelyre törekedni lehet. Azt szeretnénk elérni, hogy az e konferencián átadott képletek és magyarázatok segítsenek napi elmélyüléseinket felszabadító lelki-szellemi élménnyé tenni. Ennek eredményeként pedig dinamizáljanak egy folyamatot, amely tapasztalható belső fejlődéshez vezet.

Ez a különleges konferencia 5 egybefüggő beszédből áll. A hatását úgy tudja teljességgel kifejteni, ha részt veszünk mind az 5 templomszolgálaton, amelyek a programban szerepelnek, és a köztük lévő idő jelentős részét is elmélyülésekre tudjuk fordítani. Ezért törekedjünk a külső és belső csend megtartására a templomszolgálatok előtti és utáni csendidőszakokban!

Július

1-5. AB Ifjúsági nyári hét

Helyszín: Pelikán Konferenciahely

9-10. Megújító konferencia

Helyszín: Pelikán Konferenciahely

“Mindannyiunk számára csak a gnosztikus önmegvalósítás a helyes válasz a Szellem-Lélek hívására és arra a változó étervalóságra, amit az új Hajnalnak nevezünk.

Hogyan valósíthatjuk ezt meg? Azáltal, hogy életfeladatunkká tesszük, és személyiségünket teljes mértékben átadjuk a világért és az emberiségért végzett nagy munkának. Ennek során arra törekszünk, hogy minél több lélekminőséget összpontosítsunk az étertestben. Az étertestnek a megszabadult Szellem-Lélek hordozójává kell válnia.”

(Részlet a konferencia egyik beszédéből – folytatás az alábbi linken)

Idézet – 2022. júliusi konferencia

 

Június

11-12. Megújító konferencia

Helyszín: Pelikán Konferenciahely

Egy rózsakeresztes konferencia egy olyan gnosztikus-mágikus találkozási pont, ahol – a világból megérkezve – a közösen átélt csend erejében lehetőségük van találkozni a MÁSIKKAL. Azzal a legbensőbb Önvalónkkal, akik isteni rendeltetésünk szerint valamennyien vagyunk.
Találkozni azzal, akit inkarnációk időtlen ideje óta önmagunkban hordozunk. Találkozni a válasszal, találkozni a felismeréssel, hogy: igen, ezt akarom. Igen, Ő az, akit időtlen idők óta kerestem.
Egy ilyen konferencia nem elvonulás, nem egy meditatív hétvége, hanem lehetőség a csend sugárzó erejében megnyilatkozó alámerülésre. Lehetőség arra, hogy kapjunk, és még inkább: adjunk. Lehetőség, hogy válaszokat kapjunk, és ezek a válaszok MÁS perspektívát nyissanak életünkben.

 

Május

14-15. Megújító konferencia

Helyszín: Pelikán Konferenciahely

“A gondolkodás az a teremtő képesség, amelyet a Logosz helyezett el az emberben. Nemcsak a szív rózsája isteni princípium, hanem a gondolkodási képesség is a Logosz ajándéka.

(Részlet a konferencia egyik beszédéből – folytatás az alábbi linken)

Idézet – 2022. májusi konferencia

 

Április

9-10. Megújító konferencia

Helyszín: Pelikán Konferenciahely

“Rózsakeresztessé válni azt jelenti, hogy behatolunk a Rózsakereszt tudományába, vagyis a Gnózisba, az isteni dolgok és a világegyetem titkainak közvetlen megismerésébe. Utunk célja tehát az igazság és a valóság elérése. Ezzel másoknak is segítünk felemelkedni ehhez a célhoz. Az alkímia egy finom, isteni művészet, amely intenzív átalakulásokhoz vezet laboratóriumunk, azaz mikrokozmoszunk középpontjában. Ha sikerül mikrokozmoszunkat az eredeti lény újjászületése révén megújítani, akkor képes lesz rá, hogy tudatosan működjön a makrokozmoszban, az isteni életterületen.”

(Részlet a konferencia egyik beszédéből – folytatás az alábbi linken)

Idézet_2022. áprilisi konferencia

 

Március

5-6. Megújító konferencia

Helyszín: Pelikán Konferenciahely

“A szellemszikra mind több ember szívében ébredezik. Ilyenkor a bennünk lakozó istentermészet elkezd összekapcsolódni biológiai természetünkkel, és állandó fókuszt teremt lényünk középpontjában, a szívünkben. Az ilyen emberben a szív rózsája aktívvá vált. Attól a pillanattól kezdve, hogy a rózsa felébredt egy emberi lényben, hatása élete minden pillanatában érezhető lesz. A bennünk lévő szellemi mag okozta nyugtalanság csak akkor enyhül, ha életünkben egyre nagyobb hangsúlyt kap a Szellem szolgálatának igénye.”

(Részlet a konferencia egyik beszédéből – folytatás az alábbi linken)

Idézet 2022. márciusi konferencia

 

Február

5-6. Megújító konferencia

Helyszín: Pelikán Konferenciahely

“Az Arany Rózsakereszt  a tűztemplomok spirituális hálózatával rendelkezik. Ezek a többi centrumhoz és konferenciahelyhez hasonlóan tiszta éteri erők fókuszpontjai. Általuk minden tanuló, aki az önszabadkőművesség útján jár, felfedezheti, és életre keltheti belső templomát. Azaz tudatára ébredhetünk annak a ténynek, hogy emberi lényekként magunkban hordozzuk Isten templomát, amely arra vár, hogy újra használatba vegyük.”

(Részlet a konferencia egyik beszédéből – folytatás az alábbi linken)

 

Január 8-9. Megújító konferencia

Helyszín: Pelikán Konferenciahely

“Az Arany Rózsakereszt tanulóságának lényege, hogy megszülessen bennünk a kapcsolódás az Egyetemes Szellemmel, és ez egyre jobban elmélyüljön bennünk. Végső soron arról van szó, hogy eggyé váljunk a Szellemmel, és újjászületett lelkünk számára lehetővé tegyük a belemerülést a tökéletesedés folyamatába. Ezen a konferencián megvizsgáljuk a jóga sokoldalú gyakorlatát az ötszörös Gnózis és a Szellemmel történő egyesülés vonatkozásában.”

Részlet a konferencia egyik beszédéből. A teljes idézetet az alábbi linken érheted el: